Facturatie per klant/afdeling

Met PaperCut-software kunnen gebruikers onkosten toewijzen aan gedeelde accounts via de pop-up clientsoftware. Gedeelde accounts zijn toegankelijk voor meerdere gebruikers. In organisaties kunnen deze rekeningen klanten, accounts, projecten, materiaalnummers, afdelingen of kostenplaatsen vertegenwoordigen.

Accountselectie

Afdruktaken kunnen in rekening worden gebracht met behulp van de pop-up voor accountselectie, een functie in de clientsoftware. De professionele licentie-optie voor klantfacturering van PaperCut omvat standaard de geavanceerde client voor alle gebruikers. De optie is ontworpen voor organisaties die veel gebruikmaken van de accountfuncties in PaperCut. Bekijk een video van de pop-up voor geavanceerde accountselectie vanuit het perspectief van de gebruiker. De pop-up voor geavanceerde accountselectie omvat naast het registreren van alle afdruktaakdetails de volgende functies:

  • Aanrekenen op een gedeelde account
  • Een opmerking koppelen aan de afdruktaak ter referentie
  • Een ander tarief toepassen op de taak
  • Voorkomen dat de taak wordt weergegeven op factuurrapporten (optioneel)
  • Accounts zoeken op naam of code
  • Een favorietenlijst met veel gebruikte accounts opslaan
  • Een lijst onderhouden van recent geselecteerde accounts

Beheer

Gedeelde accounts kunnen overal op het netwerk via een webbrowser worden beheerd. Ze kunnen worden aangemaakt wanneer ze nodig zijn, of geïmporteerd vanuit een mapstructuur of tekstbestand.

Rapportage op basis van accounts

PaperCut biedt veel rapporten over gedeelde accounts. De meest gebruikte is het Factuurrapport, dat een afdrukoverzicht geeft voor een account (en alle onderliggende accounts).